Salt och hälsa

Salt & jod
Salt, eller natriumklorid, är ett viktigt näringsämne och en av människans grundläggande smaktyper. Vår kropp kan inte framställa natriumet och kloriden som finns i salt, men komponenterna är nödvändiga för vår hälsa. Salt spelar en avgörande roll i regleringen av många kroppsfunktioner och finns i kroppsvätskor som transporterar syre och näringsämnen. Natrium är dessutom nödvändigt för regleringen av kroppens övergripande vätskebalans. Du mår bättre och din mat smakar bättre om du tillsätter rätt mängd salt till dina maträtter. Använd salt med måtta, men kom även ihåg att jodbrist kan ha en negativ effekt på sköldkörteln. Hos barn kan jodbrist hämma tillväxten och den mentala utveckling, och allvarlig brist kan leda till kortvuxenhet.

I Nederländerna är JOZO med jod den produkt på marknaden som innehåller mest tillsatt jod. Detta beror på att en lagstadgad minskning av mängden jod i bröd infördes 2009. I kombination med trenddieter som uppmanar till minskad brödkonsumtion blir intaget av jod allt viktigare.SaltminskningIntaget av salt diskuteras över hela världen. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att vuxna äter mindre än 5 g (knappt en tesked) salt om dagen.

Natrium är ett livsviktigt näringsämne som är nödvändigt för plasmavolymen, syra-basbalansen, överföringen av nervimpulser och den normala cellfunktionen. För mycket natrium leder till negativa hälsoeffekter, däribland högt blodtryck. Mer information här.

Natrium finns naturligt i en mängd olika livsmedel, t.ex. mjölk, kött och skaldjur. Det förekommer ofta i höga halter i bearbetade livsmedel som bröd, bearbetat kött, bearbetade måltider och snacks, samt i smaktillsatser (t.ex. sojasås och fisksås). Sedan några år stöttar Nouryon branschen i framställningen av bearbetade livsmedel med mindre salt genom OneGrain, en enkel saltreducerad lösning.

JOZO rekommenderar konsumenterna att använda exakt rätt mängd salt för att få ut det bästa av smakerna hos maten.

För de konsumenter som söker efter alternativ för att minska sitt eget saltintag finns JOZO mineralsalt, som du känner igen på den gröna förpackningen. JOZO mineralsalt innehåller 70 % mindre salt och detta har ersatts av kaliumsalt.