Fellesskap og moro

LÆRING
Salt er en viktig ingrediens i mat og en grunnleggende bestanddel i mange andre produkter. Det er fint å eksperimentere med. Derfor har vi mange ulike emner som brukes i læringsøyemed. Blant annet hvordan du kan lage noe med trolldeig, lage din egen saltkrystall eller lage klor. Du finner instruksjoner for dette på denne siden.

MORO MED SALT

Veldig gøy å leke med! Koster nesten ingenting! Bare pass på at håret er satt opp og forkledet er på, før du begynner ...

Hva vil du gjøre?
- Lag din egen trolldeig
- Lag din egen saltkrystall