ErrorException {#2341
 #message: "DOMDocument::loadHTML(): End tag : expected '>' in Entity, line: 4 (View: /home/jozo/domains/jozosalt.com/app/Jozo/Modules/Product/views/product.blade.php)"
 #code: 0
 #file: "/home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/reyez/cookie_consent/src/Replacer/Replacer.php"
 #line: 14
 -previous: ErrorException {#2330
  #message: "DOMDocument::loadHTML(): End tag : expected '>' in Entity, line: 4"
  #code: 0
  #file: "/home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/reyez/cookie_consent/src/Replacer/Replacer.php"
  #line: 14
  #severity: E_WARNING
  trace: {
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/reyez/cookie_consent/src/Replacer/Replacer.php:14 {
    › 
    › $dom->loadHTML($forceUtf8 . $cmsText, LIBXML_HTML_NOIMPLIED | LIBXML_HTML_NODEFDTD);}
   Illuminate\Foundation\Bootstrap\HandleExceptions->handleError() {}
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/reyez/cookie_consent/src/Replacer/Replacer.php:14 {
    › 
    › $dom->loadHTML($forceUtf8 . $cmsText, LIBXML_HTML_NOIMPLIED | LIBXML_HTML_NODEFDTD);arguments: {
     $source: """
      <?xml encoding="utf-8" ?><p><strong>Du trenger også dette:</strong><br />bakepapir</p>\r\n
      <p>1. Bland begge typene mel i en stor bolle, tilsett én ss salt, og lag et hull i midten. Strø det finkornede saltet oppå kantene og gjæren i hullet i midten. Hell vannet i hullet oppå gjæren. Rør blandingen sammen.</p>\r\n
      <p>2. Strø litt mel på en ren arbeidsflate, og tøm deigen oppå. Kna deigen i omtrent 10 minutter.</p>\r\n
      <p>3. Smør en stor, ren bolle med litt olivenolje, og plasser deigen oppi den. Strø litt mer mel over, dekk til med et rent kjøkkenhåndkle, og la deigen heve på et varmt sted i 30 minutter til den har blitt omtrent dobbelt så stor.</p...
      """
     $options: 8196
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/storage/framework/views/8fa552070c891edf2e9056da305f7f0dfb1fc13b.php:88 {<div class="featured-recipe__text">  <?php echo Reyez\CookieConsent\Replacer\Replacer::replace($product->recipe->description) ?></div>
    arguments: {
     $cmsText: """
      <p><strong>Du trenger også dette:</strong><br />bakepapir</p>\r\n
      <p>1. Bland begge typene mel i en stor bolle, tilsett én ss salt, og lag et hull i midten. Strø det finkornede saltet oppå kantene og gjæren i hullet i midten. Hell vannet i hullet oppå gjæren. Rør blandingen sammen.</p>\r\n
      <p>2. Strø litt mel på en ren arbeidsflate, og tøm deigen oppå. Kna deigen i omtrent 10 minutter.</p>\r\n
      <p>3. Smør en stor, ren bolle med litt olivenolje, og plasser deigen oppi den. Strø litt mer mel over, dekk til med et rent kjøkkenhåndkle, og la deigen heve på et varmt sted i 30 minutter til den har blitt omtrent dobbelt så stor.</p...
      """
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/PhpEngine.php:43 {try {  include $__path;} catch (Exception $e) {
    arguments: {
     "/home/jozo/domains/jozosalt.com/storage/framework/views/8fa552070c891edf2e9056da305f7f0dfb1fc13b.php"
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/CompilerEngine.php:59 {// which have been rendered for right exception messages to be generated.$results = $this->evaluatePath($compiled, $data);arguments: {
     $__path: "/home/jozo/domains/jozosalt.com/storage/framework/views/8fa552070c891edf2e9056da305f7f0dfb1fc13b.php"
     $__data: array:9 [ …9]
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/View.php:142 {{  return $this->engine->get($this->path, $this->gatherData());}
    arguments: {
     $path: "/home/jozo/domains/jozosalt.com/app/Jozo/Modules/Product/ServiceProviders/../views/product.blade.php"
     $data: array:9 [ …9]
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/View.php:125 {
    › 
    › $contents = $this->getContents();}
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/View.php:90 {try {  $contents = $this->renderContents();}
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/reyez/manego_modules/src/Modules/ViewModel/ViewModel.php:51 {{  $render = $this->render()->render();}
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/symfony/http-foundation/Response.php:404 {
    › 
    › $this->content = (string) $content;}
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Http/Response.php:45 {
    › 
    › parent::setContent($content);arguments: {
     $content: ProductViewModel {#2170 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/symfony/http-foundation/Response.php:202 {$this->headers = new ResponseHeaderBag($headers);$this->setContent($content);$this->setStatusCode($status);
    arguments: {
     $content: ProductViewModel {#2170 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:748 {} elseif (! $response instanceof SymfonyResponse) {  $response = new Response($response);}
    arguments: {
     $content: ProductViewModel {#2170 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:720 {{  return static::toResponse($request, $response);}
    arguments: {
     $request: Request {#44 …}
     $response: ProductViewModel {#2170 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:680 {return $this->prepareResponse(  $request, $route->run());
    arguments: {
     $request: Request {#44 …}
     $response: ProductViewModel {#2170 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:30 {try {  return $destination($passable);} catch (Exception $e) {
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:104 {
    › 
    ›   return $pipeline($this->passable);}
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:682 {            );          });}
    arguments: {
     $destination: Closure {#2223 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:657 {return $this->prepareResponse($request,  $this->runRouteWithinStack($route, $request));
    arguments: {
     $route: Route {#2160 …}
     $request: Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:623 {{  return $this->runRoute($request, $this->findRoute($request));}
    arguments: {
     $request: Request {#44 …}
     $route: Route {#2160 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:612 {
    › 
    ›   return $this->dispatchToRoute($request);}
    arguments: {
     $request: Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:176 {
    › 
    ›   return $this->router->dispatch($request);};
    arguments: {
     $request: Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:30 {try {  return $destination($passable);} catch (Exception $e) {
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/reyez/manego_modules/src/Modules/Routing/Middleware/RouteMiddleware.php:52 {
    › 
    ›   return $next($request);}
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
    arguments: {
     $request: Request {#44 …}
     $next: Closure {#373 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
    › 
    ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/app/Jozo/Modules/Core/Http/Middleware/HttpEnvironmentMiddleware.php:104 {
    › 
    › $response = $next($request);arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
    arguments: {
     $request: Request {#44 …}
     $next: Closure {#373 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
    › 
    ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/app/Jozo/Modules/Core/Http/Middleware/DefaultRedirectMiddleware.php:35 {
    › 
    ›   return $next($request);}
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
    arguments: {
     $request: Request {#44 …}
     $next: Closure {#373 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
    › 
    ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/reyez/cookie_consent/src/MiddleWare/CookieConsentMiddleware.php:28 {
    › 
    ›   return $next($request);}
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
    arguments: {
     $request: Request {#44 …}
     $next: Closure {#373 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
    › 
    ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Middleware/VerifyCsrfToken.php:75 {) {  return tap($next($request), function ($response) use ($request) {    if ($this->shouldAddXsrfTokenCookie()) {
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
    arguments: {
     $request: Request {#44 …}
     $next: Closure {#373 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
    › 
    ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Middleware/ShareErrorsFromSession.php:49 {
    › 
    ›   return $next($request);}
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
    arguments: {
     $request: Request {#44 …}
     $next: Closure {#373 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
    › 
    ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php:56 {
    › 
    › $response = $next($request);arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
    arguments: {
     $request: Request {#44 …}
     $next: Closure {#373 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
    › 
    ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cookie/Middleware/AddQueuedCookiesToResponse.php:37 {{  $response = $next($request);arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
    arguments: {
     $request: Request {#44 …}
     $next: Closure {#373 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
    › 
    ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cookie/Middleware/EncryptCookies.php:66 {{  return $this->encrypt($next($this->decrypt($request)));}
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
    arguments: {
     $request: Request {#44 …}
     $next: Closure {#373 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
    › 
    ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Middleware/CheckForMaintenanceMode.php:62 {
    › 
    ›   return $next($request);}
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
    arguments: {
     $request: Request {#44 …}
     $next: Closure {#373 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
    › 
    ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:104 {
    › 
    ›   return $pipeline($this->passable);}
    arguments: {
     Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:151 {        ->through($this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : $this->middleware)        ->then($this->dispatchToRouter());}
    arguments: {
     $destination: Closure {#43 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:116 {
    › 
    ›   $response = $this->sendRequestThroughRouter($request);} catch (Exception $e) {
    arguments: {
     $request: Request {#44 …}
    }
   }
   /home/jozo/domains/jozosalt.com/public_html/index.php:50 {$response = $kernel->handle(\t$request = Illuminate\Http\Request::capture());
    arguments: {
     $request: Request {#44 …}
    }
   }
  }
 }
 #severity: E_ERROR
 trace: {
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/reyez/cookie_consent/src/Replacer/Replacer.php:14 {
   › 
   › $dom->loadHTML($forceUtf8 . $cmsText, LIBXML_HTML_NOIMPLIED | LIBXML_HTML_NODEFDTD);}
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/PhpEngine.php:45 {} catch (Exception $e) {  $this->handleViewException($e, $obLevel);} catch (Throwable $e) {
   arguments: {
    $e: ErrorException {#2330}
    $obLevel: 1
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/CompilerEngine.php:59 {// which have been rendered for right exception messages to be generated.$results = $this->evaluatePath($compiled, $data);arguments: {
    $__path: "/home/jozo/domains/jozosalt.com/storage/framework/views/8fa552070c891edf2e9056da305f7f0dfb1fc13b.php"
    $__data: array:9 [ …9]
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/View.php:142 {{  return $this->engine->get($this->path, $this->gatherData());}
   arguments: {
    $path: "/home/jozo/domains/jozosalt.com/app/Jozo/Modules/Product/ServiceProviders/../views/product.blade.php"
    $data: array:9 [ …9]
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/View.php:125 {
   › 
   › $contents = $this->getContents();}
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/View.php:90 {try {  $contents = $this->renderContents();}
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/reyez/manego_modules/src/Modules/ViewModel/ViewModel.php:51 {{  $render = $this->render()->render();}
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/symfony/http-foundation/Response.php:404 {
   › 
   › $this->content = (string) $content;}
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Http/Response.php:45 {
   › 
   › parent::setContent($content);arguments: {
    $content: ProductViewModel {#2170 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/symfony/http-foundation/Response.php:202 {$this->headers = new ResponseHeaderBag($headers);$this->setContent($content);$this->setStatusCode($status);
   arguments: {
    $content: ProductViewModel {#2170 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:748 {} elseif (! $response instanceof SymfonyResponse) {  $response = new Response($response);}
   arguments: {
    $content: ProductViewModel {#2170 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:720 {{  return static::toResponse($request, $response);}
   arguments: {
    $request: Request {#44 …}
    $response: ProductViewModel {#2170 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:680 {return $this->prepareResponse(  $request, $route->run());
   arguments: {
    $request: Request {#44 …}
    $response: ProductViewModel {#2170 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:30 {try {  return $destination($passable);} catch (Exception $e) {
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:104 {
   › 
   ›   return $pipeline($this->passable);}
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:682 {            );          });}
   arguments: {
    $destination: Closure {#2223 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:657 {return $this->prepareResponse($request,  $this->runRouteWithinStack($route, $request));
   arguments: {
    $route: Route {#2160 …}
    $request: Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:623 {{  return $this->runRoute($request, $this->findRoute($request));}
   arguments: {
    $request: Request {#44 …}
    $route: Route {#2160 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:612 {
   › 
   ›   return $this->dispatchToRoute($request);}
   arguments: {
    $request: Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:176 {
   › 
   ›   return $this->router->dispatch($request);};
   arguments: {
    $request: Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:30 {try {  return $destination($passable);} catch (Exception $e) {
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/reyez/manego_modules/src/Modules/Routing/Middleware/RouteMiddleware.php:52 {
   › 
   ›   return $next($request);}
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
   arguments: {
    $request: Request {#44 …}
    $next: Closure {#373 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
   › 
   ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/app/Jozo/Modules/Core/Http/Middleware/HttpEnvironmentMiddleware.php:104 {
   › 
   › $response = $next($request);arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
   arguments: {
    $request: Request {#44 …}
    $next: Closure {#373 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
   › 
   ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/app/Jozo/Modules/Core/Http/Middleware/DefaultRedirectMiddleware.php:35 {
   › 
   ›   return $next($request);}
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
   arguments: {
    $request: Request {#44 …}
    $next: Closure {#373 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
   › 
   ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/reyez/cookie_consent/src/MiddleWare/CookieConsentMiddleware.php:28 {
   › 
   ›   return $next($request);}
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
   arguments: {
    $request: Request {#44 …}
    $next: Closure {#373 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
   › 
   ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Middleware/VerifyCsrfToken.php:75 {) {  return tap($next($request), function ($response) use ($request) {    if ($this->shouldAddXsrfTokenCookie()) {
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
   arguments: {
    $request: Request {#44 …}
    $next: Closure {#373 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
   › 
   ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Middleware/ShareErrorsFromSession.php:49 {
   › 
   ›   return $next($request);}
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
   arguments: {
    $request: Request {#44 …}
    $next: Closure {#373 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
   › 
   ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php:56 {
   › 
   › $response = $next($request);arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
   arguments: {
    $request: Request {#44 …}
    $next: Closure {#373 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
   › 
   ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cookie/Middleware/AddQueuedCookiesToResponse.php:37 {{  $response = $next($request);arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
   arguments: {
    $request: Request {#44 …}
    $next: Closure {#373 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
   › 
   ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cookie/Middleware/EncryptCookies.php:66 {{  return $this->encrypt($next($this->decrypt($request)));}
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
   arguments: {
    $request: Request {#44 …}
    $next: Closure {#373 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
   › 
   ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Middleware/CheckForMaintenanceMode.php:62 {
   › 
   ›   return $next($request);}
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:163 {$response = method_exists($pipe, $this->method)        ? $pipe->{$this->method}(...$parameters)        : $pipe(...$parameters);
   arguments: {
    $request: Request {#44 …}
    $next: Closure {#373 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Pipeline.php:53 {
   › 
   ›   return $callable($passable);} catch (Exception $e) {
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:104 {
   › 
   ›   return $pipeline($this->passable);}
   arguments: {
    Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:151 {        ->through($this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : $this->middleware)        ->then($this->dispatchToRouter());}
   arguments: {
    $destination: Closure {#43 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:116 {
   › 
   ›   $response = $this->sendRequestThroughRouter($request);} catch (Exception $e) {
   arguments: {
    $request: Request {#44 …}
   }
  }
  /home/jozo/domains/jozosalt.com/public_html/index.php:50 {$response = $kernel->handle(\t$request = Illuminate\Http\Request::capture());
   arguments: {
    $request: Request {#44 …}
   }
  }
 }
}
"/home/jozo/domains/jozosalt.com/vendor/reyez/manego_modules/src/Modules/ViewModel/ViewModel.php"
55
"Manego\Modules\ViewModel\ViewModel::__toString"